تاریخ : دوشنبه, ۲۰ اردیبهشت , ۱۴۰۰ 29 رمضان 1442 Monday, 10 May , 2021

نمانیده

30مارس
چندبرگی ازدفترعملکردسه ساله دکتررجائی

چندبرگی ازدفترعملکردسه ساله دکتررجائی

دفتر ارتباط مردمی دکتر رجائی گوشه ای از فعالیت های انجام گرفته در طول سه سال را منتشر نموده است