از حرف تا عمل

sonography
شهروندان گنابادی از نبود سونوگراف خانم در شهرستان گلایه مند هستند و خواستار اعزام متخصص رادیولوژی خانم به مراکز بهداشتی گناباد می باشند.

جدیدترین ها