گیسور
روستای گیسور یکی از روستاهای پر جمعیت و در حال توسعه بخش پسکلوت گناباد در محاصره رودخانه‌های عظیم فصلی قرار گرفته است که هر ساله بارندگی‌های شدید موجب طغیان این رودخانه‌ها و وقوع سیل می‌شود.

جدیدترین ها