کاروان فرهنگ و هنر
کاروان فرهنگ و هنر در راستای ایجاد امکانات و فراهم آوردن تسهیلات حمایتی و تشویقی و رشد روحیه کار و فعالیت هنرمندان سراسرشهرستان به ویژه مناطق محروم راه اندازی شد.

جدیدترین ها