نمایشگاه توانمندی های شهرستان گناباد(25 مرداد 1387)
راه اندازی کارخانه تراکتورسازی گناباد یکی از پروژه هایی بود که مدت ها بحث راه اندازی آن نقل محافل بود، اما پس از مدتی مسکوت ماند.

جدیدترین ها