هادی محمدپور
هادی محمدپور که توانسته بود در انتخابات شورای اسلامی شهر گناباد بیشترین آرای مردمی را کسب نماید استعفای خود را در خصوص حضور در انتخابات مجلس تکذیب کرد.

جدیدترین ها