تاریخ : سه شنبه, ۸ مهر , ۱۳۹۹ 12 صفر 1442 Tuesday, 29 September , 2020

مناطق آزاد

08مارس

مناطق آزاد به اعضای ستادهای انتخاباتی روحانی سپرده شده است؟

شاید انتصاب چهره‌هایی که در ستاد انتخاباتی روحانی مشغول بوده‌اند به خودی خود بدون اشکال باشد، ولی تجمع این افراد در یکی از مهم‌ترین مراکز اقتصادی کشور می‌تواند زمزمه‌هایی را اطراف دولت تقویت کند.