آیت الله مدنی(ناشرالاسلام گنابادی)
به دنبال استقبال مردم از این سخنرانی، سایت های وابسته به دراویش در اقدامی جالب و غیر منتظره با ابراز نگرانی از اخلال در نظم عمومی در شهرستان کرج خواستار جلوگیری از برگزاری چنین جلساتی شدند.

جدیدترین ها