پویش تابستانی تفکر،کار و کسب
پویش تابستانی با شعار تفکر، کار و کسب از ابتدای تابستان ۱۳۹۵ در محورهای کشاورزی پایدار، آب و انرژی، محیط‌زیست و صنایع غذایی برگزار می‌گردد.

جدیدترین ها