محرم 94 در گنایاد
در حالیکه شهرداری های سراسر کشور برنامه ی ویژه ای برای فضاسازی شهری دارند نصب اطلاعیه ای تحت عنوان منع نصب پارچه و بنر در ایام سوگواری سیدالشهدا علیه السلام به چه معناست!

جدیدترین ها