رئیس‌جمهور با بیان اینکه آینده روشن است گفت: با وحدت، انسجام و مقاومت، همه مسلمانان از جمله ملت فلسطین به اهداف بلندشان می‌رسند.

    جدیدترین ها