ناشرالاسلام مدنی
به گزارش گنابادتایمز، روزنامه جوان در شماره ۴۲۹۱ به تاریخ شنبه ۲۱ تیرماه گفتگویی را با جناب آقای ناشر الاسلام مدنی در خصوص نقد و بررسی فرقه انحرافی صوفیه ملاسلطانی انجام ...

جدیدترین ها