گفتگو با سید علی سده ای، مدیرعامل شرکت سینمایی توسن فیلم ( تهیه کننده سلام گناباد )
سید علی سده ای، مدیرعامل شرکت سینمایی توسن فیلم در گفتگو با گنابادتایمز از تولید اولین رسانه تصویری مردم گناباد با عنوان ” سلام گناباد” برای اولین بار در منطقه خبر می دهد

جدیدترین ها