دکتر محمد رجائی
یکی از مباحثی که در آستانه انتخابات گروهی از تخریب گران بدان دامن می‌زنند عدم پیگیری پروژه‌های اصلی شهر توسط نماینده مجلس است، امری که متأسفانه علی‌رغم برگزاری چندین و چند جلسه کنفرانس خبری و اطلاع‌رسانی در رسانه‌های مکتوب و مجازی هنوز نیز توسط اتاق فکر برخی از جریانات پیگیری می‌شود.

جدیدترین ها