این عکس ها متعلق به حدود 50 سال قبل و از برگزاری مراسم عزاداری هیئت روستای سقی می باشد.

جدیدترین ها