تاریخ : پنج شنبه, ۶ آذر , ۱۳۹۹ 11 ربيع ثاني 1442 Thursday, 26 November , 2020

دانشکده پزشکی گناباد

16مارس
مگر میشود در گناباد دانشکده پزشکی دایر کرد؟!

مگر میشود در گناباد دانشکده پزشکی دایر کرد؟!

آن روزها که دکتر مهدیزاده با هدف راه اندازی دانشگاه ، پیگیری های تاسیس دانشکده پزشکی را آغاز کرده بود. کمتر کسی فکر می کرد روزی دانشگاه علوم پزشکی گنابادبه چنین پیشرفتهایی دست خواهد یافت!