علیرضا جاوید عربشاهی
رییس مرکز رشد و فناوری گناباد گفت: علاوه بر نیاز به برند سازی سفال،‌ زعفران و سماق گناباد، شهرستان در زمینه صنایع فرهنگی دارای پتانسیل مناسبی بوده و نیاز به تجاری سازی دارد.

جدیدترین ها