البته دشمنان نظام اسلامی نیز همگامی و همراهی فرقه دراویش ملاسلطانی با فتنه‌گران را بی‌اجر و مزد نگذاشتند و بعد از آن ارسال چمدان‌های دلار غربی به سمت سران این فرقه افزایش یافت،طوری که وضعیت مالی آنها به نحو چشمگیری بهبود یافت.

جدیدترین ها