بیمارستان گناباد
وجود ۲ بیمارستان قدیمی ۲۲ بهمن و ۱۵ خرداد در شهرستان گناباد باعث شده تا مسئولان به فکر احداث بیمارستانی جدید باشند

جدیدترین ها