بودجه زیارت
با ظرفیت قابل توجه شهر بیدخت به عنوان اولین شهر میقات الرضا علیه السلام به منظور تامین امکانات رفاهی برای پذیرایی زائران نیازمند تخصیص اعتبار است .

جدیدترین ها