بهلول
پس از انتشار مطلبی انتقادی تحت عنوان “از بهلول دانا تا بهلول تنها” پس از برگزاری مراسم بزرگداشت شیخ بهلول،رئیس هیات مدیره موسسه فرهنگی هنری بهلول شگفتی روزگار در یادداشتی که برای گنابادتایمز ارسال نموده است به مطلب مذکور واکنش نشان داد.
  • واقعه مسجد گوهرشاد در تاریخ تحولات معاصر به رویداد پراهمیت سیاسی ــ اعتقادی تبدیل شد و در حافظه تاریخی مردم ایران چنان جای گرفت که حدود چهل سال بعد به مثابه یکی از ارجاعات تاریخی انقلاب اسلامی مطرح می شد.مقاله پیش رو این واقعه تاریخی و سهم مرحوم شیخ بهلول، واعظ و خطیب سرشناس آن زمان، را در شکل گیری قیام خونین مسجد گوهرشاد مشهد شرح داده است.
  • حجه الاسلام پناهیان با بیان اینکه جهان اسلام به شخصیت هایی مانند علامه بهلول نیاز دارد و باید ابعاد شخصیتی این عالمان بزرگ ، شناسانده شود از عدم برنامه ریزی مناسب جهت ساخت سریال بهلول انتقاد کرد.

جدیدترین ها