تاریخ : شنبه, ۷ خرداد , ۱۴۰۱ 27 شوال 1443 Saturday, 28 May , 2022

امام جمعه گناباد

02می

امام جمعه گناباد: کارآفرینان با ایجاد شغل جوانان را از سقوط نجات می دهند

امام جمعه گناباد گفت: کارآفرینان با ایجاد شغل علاوه بر ایجاد رونق اقتصادی جوانان را از لبه پرتگاه سقوط نجات می دهند.

18آوریل

دولت و ملت باید پشت سر رهبری همدل و هم زبان باشند

امام جمعه گناباد گفت : وجود دشمنان از جمله ارتجاع عرب و استعمار غرب زیاد است و وقتی می توانیم در مقابل آنها با قدرت بایستیم که دولت و ملت پشت سر مقام معظم رهبری با یکدگر هم دل و هم زبان باشند

15نوامبر
هیچ قدرتی یارای مقابله با ایران را ندارد

هیچ قدرتی یارای مقابله با ایران را ندارد

امام جمعه گناباد در مرقد شیخ بهلول گفت: اگر فرهنگ بسیجی که همان فرهنگ عاشورایی است تقویت شود، هیچ قدرتی یارای مقابله با جمهوری اسلامی ایران را نخواهد داشت.

31آگوست
هرنوع آتش افروزي در منطقه دامن همه آتش افروزان را خواهد گرفت

هرنوع آتش افروزي در منطقه دامن همه آتش افروزان را خواهد گرفت

امام جمعه گناباد گفت: هرنوع آتش افروزي در منطقه دامن همه آتش افروزان را خواهد گرفت و ملتهاي بيدار ،منطقه را تبديل به جهنمي براي فريبكاران خواهند كرد.