افتتاحیه استادیوم ورزشی دکتر نقره بیدخت
با حضور مسئولین شهرستان و شهر بیدخت مراسم افتتاحیه استادیوم ورزشی دکتر نقره در شهر بیدخت برگزار شد

جدیدترین ها