اجتماعی

دکتر مسلم پس از 8 سال حضور به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گناباد در پایان مراسم افتتاحیه از حاضرین جلسه خداحافظی نمود.شنیده ها حکایت از ابلاغ حکم سرپرستی دانشگاه برای دکتر احمدی ریاست بیمارستان 22 بهمن دارد.

جدیدترین ها