اجتماعی

دکترعلیرضا مسلم
ماجرا از آن جا شروع می شود که دکتر مسلم، سرپرست سابق دانشگاه علوم پزشکی گناباد پس از ۱۱۸ روز، قصد سفر به گناباد می کند و به جای اینکه به دیدار رئیس جدید و همکاران قبلی خود رود در مهمانسرای فرمانداری بیتوته می کند و در گفتگو با هفته نامه ای مطالبی را عنوان می نماید که نگارنده را مجبور به پاسخگویی و روشنگری می نماید.

جدیدترین ها