اجتماعی

در حالی از کتاب ویژه یادواره شهدای هنرمند شهرستان گناباد رونمایی شد که کتاب 47 صفحه ای مذکور، دارای حدودا 40 اشکال تایپی است ! و این یعنی ضعف نظارت

جدیدترین ها