اجتماعی

ششمين اردوي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گناباد با عنوان گروه جهادي رد پاي يار با حضور ۶۰ دانشجو از ۲۰ تا ۲۸ شهريور ماه جاري برگزار مي شود.

جدیدترین ها