سیاسی

نماینده مردم شهرستانهای گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی گفت: تا اینجا بر خورد غرب در مذاکرات هسته ای مثبت نبوده است اما باید روند مذاکرات ادامه یابد و چندان هم نباید ناامید بود .

جدیدترین ها