ارسال مطالبات مردمی

روزخبرنگار
پس از درج گفتگوی مشروح «نامه گناباد» با آقای دکترمسلم،ریاست محترم سابق دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال ۹۳ یادداشتی در بخش مطالبات مردمی سایت گنابادتایمز توسط اقای جاویدعربشاهی منتشر ...
صفحه 1 از 41234

جدیدترین ها