گالری تصاویر

مراسم کف زنی در خانه امید گناباد
یکی از مراسمی که ویژه مردم جنوب خراسان بخصوص در شهرستان گناباد است برگزاری مراسم کف زنی برای تهیه خوراکی بنامˈکفˈ است

جدیدترین ها