اقتصادی

وقتی که سودآوری و بازدهی سهام در دست مردم افزایش پیدا کند، سهام بورس افزایش پیدا می‌کند و افزایش سود به دلیل مسائل روانی و سرمایه های سرگردان و حتی تورم است.

جدیدترین ها