اقتصادی

دکتر رجائی :تسهیلات بانکی نباید صرفا حالت تکلیفی داشته باشد و بانک‌ها باید خود در زمینه در اختیار قرار دادن تسهیلات بانکی به ویژه به مشاغل خرد و خانگی اهتمام داشته باشند.

جدیدترین ها