فرهنگی

در سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) مردم ولايتمدار گناباد در قالب هياتهاي مذهبي و دسته هاي سينه زني و زنجير زني به عزاداري پرداختند.

جدیدترین ها