فرهنگی

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گناباد گفت: دومین نمایشگاه نقاشی با عنوان ˈ باور پروازˈ کاری از گروه هنری پالت با مدیریت ˈمینا فتاح زاده شهریˈ در گناباد گشایش یافت.

جدیدترین ها