فرهنگی

صحنه هایی از واقعه عصر عاشورا در بیدخت از توابع شهرستان گناباد روز جمعه توسط جمعی از هنرمندان این شهر بازسازی و مورد استقبال گسترده مردم قرار گرفت.

جدیدترین ها