شماره مطلب : 2157
زمان انتشار : ۲۳ شهریور ۱۳۹۲

گفت درويش كدام فرقه اي؟ گفتم گنابادي!

شیخ حسين انصاريان را مردم به عنوان يكي از خطباي با سابقه مي شناسند اما وي يكي از مبارزان انقلاب اسلامي نيز هست كه چندين بار به دليل مبارزه عليه رژيم پهلوي به زندان افتاد.در این مجال به ذکر خاطره ای از ایشان ااز سالهاي مبارزه عليه رژيم پهلوي می پردازیم.

به گزارش گنابادتایمز، خاطره ای جالب از شیخ حسین انصاریان که رابطه ی حسنه ی دراویش گنابادی را با رژسم طاغوت بیشتر هویدا می سازد:

 “با چشم بسته مرا به انفرادي بردند، چون محرم و صفر بود و نرسيده بودم صورتم را اصلاح كنم، موهاي صورتم زياد شده و موهاي لبم بلند شده و روي لبم ريخته بود. وقتي مرا براي بازجوي بردند بازجو با عصبانيت پرسید: تو پخش كننده اعلاميه خميني هستي؟ پدرت را در مي آورم، ده سال زندان محكومي. من گفتم: من آقا خميني را نمي شناسم و اصلا مكتب و آيين من، مرجعيت نيست، من يك درويشم. گفت: تو درويشي؟ تا گفتم بله، گفت: درويش كدام فرقه اي؟ گفتم گنابادي، ناگهان بلند شد و مرا بوسيد و گفت: پسر ما با هم برادريم، چطور شده كه شما را به اينجا آودند و سپس دستور آزادي مرا صادر كرد.”

محمدرضا شاه و رضا علیشاه

محمدرضا شاه و رضا علیشاه (رئیس وقت فرقه دروایش گنابادی)

گویند رئیس فرقه دراویش گنابادی در طول قیام امام خمینی(ره) از سال 1342 شمسی تا پیروزی انقلاب به طور همه جانبه از محمدرضا شاه پهلوی حمایت نموده و با کمک ساواک و چماق داران رژیم برضد مردم انقلابی دست به تحرکاتی زدند و پس از پیروزی انقلاب به واسطه‌ی مواضع سیاسی برضد امام(ره) به مدت 6 ماه فراری بود تا این که با وساطت بعضی مجدد مشغول فعالیت شد.

مطلب مرتبط :

شبی که تا صبح از خنده خوابش نبرد

دیدگاه ها

اضافه کردن دیدگاه جدید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

جدیدترین ها