شماره مطلب : 9220
زمان انتشار : ۱۲ شهریور ۱۳۹۳
مراسم افتتاحیه سومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران

گزارش تصویری کنفرانس ملی مددکاری اجتماعی ایران (2)

سومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران

مراسم افتتاحیه سومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران

مراسم افتتاحیه سومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران

مراسم افتتاحیه سومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران

مراسم افتتاحیه سومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران

مراسم افتتاحیه سومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران

مراسم افتتاحیه سومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران

مراسم افتتاحیه سومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران

مراسم افتتاحیه سومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران

مراسم افتتاحیه سومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران

مراسم افتتاحیه سومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران

مراسم افتتاحیه سومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران

مراسم افتتاحیه سومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران

مراسم افتتاحیه سومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران

مراسم افتتاحیه سومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران

مراسم افتتاحیه سومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران

مراسم افتتاحیه سومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران

مراسم افتتاحیه سومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران

مراسم افتتاحیه سومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران

مراسم افتتاحیه سومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران

مراسم افتتاحیه سومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران

دیدگاه ها

اضافه کردن دیدگاه جدید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

جدیدترین ها