شماره مطلب : 9885
زمان انتشار : ۱۴ آبان ۱۳۹۳
گزارش تصویری مراسم عزادری هیئت محبان اهل بیت کانون فرهنگی تربیتی شهید بهشتی -محرم93

گزارش تصویری مراسم عزاداری دانش آموزان گنابادی

گزارش تصویری مراسم عزاداری هیئت محبان اهل بیت کانون فرهنگی تربیتی شهید بهشتی – محرم۹۳

 گزارش تصویری مراسم عزادری هیئت محبان اهل بیت کانون فرهنگی تربیتی شهید بهشتی -محرم93

گزارش تصویری مراسم عزاداری هیئت محبان اهل بیت کانون فرهنگی تربیتی شهید بهشتی -محرم۹۳

 گزارش تصویری مراسم عزادری هیئت محبان اهل بیت کانون فرهنگی تربیتی شهید بهشتی -محرم93

گزارش تصویری مراسم عزاداری هیئت محبان اهل بیت کانون فرهنگی تربیتی شهید بهشتی -محرم۹۳

 گزارش تصویری مراسم عزادری هیئت محبان اهل بیت کانون فرهنگی تربیتی شهید بهشتی -محرم93

گزارش تصویری مراسم عزاداری هیئت محبان اهل بیت کانون فرهنگی تربیتی شهید بهشتی -محرم۹۳

 گزارش تصویری مراسم عزادری هیئت محبان اهل بیت کانون فرهنگی تربیتی شهید بهشتی -محرم93

گزارش تصویری مراسم عزاداری هیئت محبان اهل بیت کانون فرهنگی تربیتی شهید بهشتی -محرم۹۳

 گزارش تصویری مراسم عزادری هیئت محبان اهل بیت کانون فرهنگی تربیتی شهید بهشتی -محرم93

گزارش تصویری مراسم عزاداری هیئت محبان اهل بیت کانون فرهنگی تربیتی شهید بهشتی -محرم۹۳

 گزارش تصویری مراسم عزادری هیئت محبان اهل بیت کانون فرهنگی تربیتی شهید بهشتی -محرم93

گزارش تصویری مراسم عزاداری هیئت محبان اهل بیت کانون فرهنگی تربیتی شهید بهشتی -محرم۹۳

 گزارش تصویری مراسم عزادری هیئت محبان اهل بیت کانون فرهنگی تربیتی شهید بهشتی -محرم93

گزارش تصویری مراسم عزاداری هیئت محبان اهل بیت کانون فرهنگی تربیتی شهید بهشتی -محرم۹۳

 گزارش تصویری مراسم عزادری هیئت محبان اهل بیت کانون فرهنگی تربیتی شهید بهشتی -محرم93

گزارش تصویری مراسم عزاداری هیئت محبان اهل بیت کانون فرهنگی تربیتی شهید بهشتی -محرم۹۳

 گزارش تصویری مراسم عزادری هیئت محبان اهل بیت کانون فرهنگی تربیتی شهید بهشتی -محرم93

گزارش تصویری مراسم عزاداری هیئت محبان اهل بیت کانون فرهنگی تربیتی شهید بهشتی -محرم۹۳

 گزارش تصویری مراسم عزادری هیئت محبان اهل بیت کانون فرهنگی تربیتی شهید بهشتی -محرم93

گزارش تصویری مراسم عزاداری هیئت محبان اهل بیت کانون فرهنگی تربیتی شهید بهشتی -محرم۹۳

دیدگاه ها

 1. کاظمی گفت:

  باتشکر و قدر دانی از استاد عزیز و فرزانه مدیریت محترم سایت به خاطرانعکاس عزاداری بی ریای هیئت دانش آموزی.

 2. رضا گفت:

  محرم ۹۳ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اضافه کردن دیدگاه جدید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

جدیدترین ها