شماره مطلب : 15879
زمان انتشار : ۱۲ دی ۱۳۹۴

چولغزک گردانی کودکان گنابادی برای وقوع بارندگی

جمعی از کودکان یکی از روستاهای گناباد با درست کردن مترسکی به درب منازل مراجعه و برای پخت نان درخواست آرد و روغن کردند.

به گزارش گنابادتایمز و به نقل از گناپا، کودکان روستای بهاباد گناباد با تشکیل گروه ۸ نفری و ساخت مترسکی به درب منازل مراجعه کردند.
این گروه هنگام جمع آوری آرد و روغن شعر زیر را همخوانی می نمودند:
«چولغزک (مترسک) تُشنَه شُدهَ، اُ غدیرِش مَیِدی
کِمچَه وٌ تیرِش مَیِدی، نونِ فِتیرِش مَیِدی
گَندُم در زِیر خاکِ، از تشُنِگی هلاکِ»
این مراسم در اکثر روستاهای شهرستان گناباد رایج است و چندی پیش نیز در روستای بهاباد و بیلند نیز اجرا شد.
جمعی از کودکان روستای بیلند شهرستان گناباد هم نیز با ساخت مترسکی به درب منازل هم روستایی های خود مراجعه و آرد و مواد غذایی مورد نیاز برای تهیه آش را جمع آوری نموده و سپس ضمن روضه خوانی، آش تهیه شده را بین نیازمندان روستا توزیع نمودند تا شاهد ریزش باران باشند.
این کودکان در زمان جمع آوری مواد غذایی شعر زیر را همخوانی می نمودند:
«چولغزک (مترسک) ما تشنه شده، آب غدیرش می خواد
لک پنیرش می خواد، کاسه شیرش میخواد
ای خدا باران کن، باران بی پایان کن
گندم ها در زیر خاکَن، از تشنگی هلاکن»

کلید واژه ها

دیدگاه ها

اضافه کردن دیدگاه جدید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

جدیدترین ها