گنابادتایمز هم به سهم خود درگذشت این هنرمند گرانقدر را به خانواده این عزیز و جامعه هنری شهرستان گناباد تسلیت عرض می نماید.