شماره مطلب : 4192
زمان انتشار : ۱۳ آبان ۱۳۹۲

نصب بیلبوردهای “صداقت آمریکایی” در گناباد

بیلبوردهای “صداقت آمریکایی” توسط جنبش دانش جویان عدالت خواه گناباد در آستانه 13 آبان در گنابادنصب شد

به گزارش گنابادتایمز،در آستانه 13 آبان روز مبارزه با استکبار جهانی  بیلبوردهای «صداقت آمریکایی» در شهر گناباد نصب شده است.

نصب بیلبورد صداقت آمریکایی در گناباد

نصب بیلبورد صداقت آمریکایی در گناباد

نصب بیلبورد اوباما و شمر در گناباد

نصب بیلبورد اوباما و شمر در گناباد

نصب بیلبورد صداقت آمریکایی در گناباد

نصب بیلبورد صداقت آمریکایی در گناباد

نصب بیلبورد صداقت آمریکایی در گناباد

نصب بیلبورد صداقت آمریکایی در گناباد

نصب بیلبورد صداقت آمریکایی در گناباد

نصب بیلبورد صداقت آمریکایی در گناباد

sedaghat11

نصب بیلبورد اوباما و شمر در گناباد

نصب بیلبورد اوباما و شمر در گناباد

نصب بیلبورد صداقت آمریکایی در گناباد

نصب بیلبورد صداقت آمریکایی در گناباد

نصب بیلبورد صداقت آمریکایی در گناباد

نصب بیلبورد صداقت آمریکایی در گناباد

نصب بیلبورد اوباما و شمر در گناباد

نصب بیلبورد اوباما و شمر در گناباد

 

 

دیدگاه ها

اضافه کردن دیدگاه جدید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

جدیدترین ها