شماره مطلب : 5415
زمان انتشار : ۱۲ دی ۱۳۹۲

نامه گناباد و مژده گناباد یارانه نگرفتند!

نامه گناباد و مژده گناباد سهمی از یارانه پرداختی به نشریات استانی ندارند!

به گزارش گنابادتایمز، در حالیکه  فهرست یارانه اختصاص یافته به نشریات سراسری در دوره شش ماهه نخست سال جاری از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد اعلام شده است. اما در میان، اثری از نشریات محلی نامه گناباد و مژده گناباد به چشم نمی خورد.

از نشریات محلی که در فضای شهرستان گناباد فعال بوده اند فقط نام ماهنامه “باران کویر” و” پیک خورشید” می باشد.

نشریه باران کویر در بازه شش ماهه اول 4 شماره اعلام وصول شده با میانگین 19 صفحه منتشر نموده و مبلغ 5 میلیون ریال به عنوان یارانه به آقای حسین امیری دلوئی پرداخت شده است. همچنین نشریه پیک خورشید که به عنوان دوهفته نامه 3 شماره ی اول خود را به شهرستان گناباد اختصاص و هم اکنون با تبدیل به “هفته نامه” در شهر مشهد منتشر می شود با 3 شماره اعلام وصول شده با میانگین 6 صفحه مبلغ 5 میلیون ریال را به عنوان یارانه دریافت کرده است.

به گزارش سایت اطلاع رسانی این معاونت،  مبالغ یارانه نشریات استانی -به تفکیک هر نشریه- برای دوره شش ماهه نخست سال جاری است.
مبنای محاسبه مبالغ زیر، آیین نامه نحوه پرداخت یارانه در حوزه نشر و مطبوعات مصوب13 آبان 1388 هیات وزیران و دستور العمل اجرایی آن است که در 29 مهر سال 1392 تصویب و در 8 آبان سال 1392 در سایت معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی منتشر شد و انتشار فهرست زیر نیز در اجرای ماده 20 همین دستورالعمل صورت گرفته است.

در این فهرست، نام نشریات، ترتیب انتشار و نام صاحب امتیاز هر یک از آنها در کنار تعداد شماره اعلام وصول و معدل صفحات‌شان در نیمه نخست سال به تفکیک درج شده تا مبنایی برای ارزیابی مبالغ یارانه توسط صاحبان امتیاز، مدیران مسوول و نیز کارشناسان مطبوعات قرار گیرد.

هدف از این اقدام، ایفای اصلی‌ترین وظیفه حاکمیتی در حوزه ذیربط یعنی کمک به شفافیت، رقابت و کارایی بازار مطبوعات با امید به چشم انداز خود تنظیمی  و خود ساماندهی آن با کمترین مداخله دولت است. در عین حال درباره نحوه تنظیم و چرایی انتشار فهرست حاضر، توضیحاتی چند ضروری به نظر می‌رسد:

یک: از آنجا که محاسبه و اعلام یارانه ها با هدف شفافیت عملکرد برای نخستین بار صورت می گیرد، قطعا خالی از اشکال نیست.از این رو اداره حمایت آمادگی دارد تا دهم آذر ماه جاری هر روز از ساعت 14 تا 20 با بررسی اسناد ارائه شده، در محاسبات کنونی تجدید نظر نماید.بدیهی است در صورت اصلاح داده ها و تجدید نظر در محاسبه، مبلغ مابه التفاوت اعم از مثبت یا منفی در دوره بعدی تخصیص یارانه در سهم نشریه مورد نظر، منظور خواهد شد.

دو: در تنظیم فهرست ذیل، نظر اکثریت مطبوعات مبنی بر محرمانه انگاشتن شمارگان، محترم شمرده شده و این رقم اعلام نمی شود.

سه: برای نخستین بار، تخصیص یارانه منوط به درخواست و پیگیری نبوده است، بلکه برای کلیه نشریاتی که مشمول بوده اند، یارانه در نظر گرفته شده است.

چهار: مطابق بند 3 دستورالعمل یارانه مطبوعات که در تاریخ 8/8/92 رسما اعلام شده است، به نشریاتی که خود اظهاری یا برگه اعلام وصول ندارند یارانه تعلق نمی گیرد؛ اما از آنجا که یارانه این نوبت مربوط به شش ماهه اول سال جاری و قبل از اعلام دستور العمل مذکور است، نشریاتی که با رعایت ماده 17 این دستور العمل منتشر شده، اما به دلیل عدم اعلام وصول در فهرست زیر قرار ندارند، پس از اطلاع به اداره کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی، سهمیه این نوبت خود را همراه با نوبت بعد دریافت می‌کنند.

پنج: مطابق ماده 4 دستور العمل یاد شده، نشریات دوره ای دولت یا بخش عمومی از فهرست یارانه حذف شده اند، اما روزنامه های دولتی و عمومی و سایر نشریات بنگاههای مطبوعاتی عمومی و دولتی، معادل نصف یارانه خود را تا پایان سال جاری دریافت می‌کنند.

شش: در فهرست ذیل، مبالغ یارانه کمتر از پنج میلیون ریال با هدف حداقل اثر بخشی منطقی، پنج میلیون ریال و مبالغ مابین پنج تا ده میلیون ریال، ده میلیون ریال منظور شده است.

هفت:با توجه به هزینه های گزاف نیروی انسانی، تولید محتوا، کاغذ، چاپ، توزیع و سایر هزینه های سربار، یارانه ای که به هریک از نشریات تعلق می گیرد، تنها بخش کوچکی از هزینه ها را تامین می کند که امید می رود با افزایش منابع، تقویت زیر ساخت ها و اتخاذ سیاست‌های توانمند سازی مطبوعات بتوان در آینده به نحوی از شکاف هزینه-درآمد کاست.

توضیح معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد

 در پی مطالبی که روزهای گذشته در برخی رسانه ها در خصوص آیین نامه نحوه توزیع یارانه مطبوعات و همچنین یارانه پرداختی به نشریات استانی آمده است توضیح نکات زیر ضروری به نظر می رسد:

1. پرداخت یارانه برای اولین‌بار در تاریخ کشورمان بر اساس ضابطه اعلامی صورت می‌گیرد. ضابطه شفاف علاوه بر پاسخگویی مستمر، مانع از بی‌عدالتی، اعمال سلیقه و روابط متکی بر رانت می‌شود. اعلام علنی ضابطه و سپس اعلام ارقام، جلوه‌ای از شفافیت است که خود دروازه عدالت تلقی می‌شود.

2. در آیین‌نامه مذکور تصریح شده است که رفع عیوب، اصلاحات و تکمیل آن به مرور صورت می‌گیرد. کما اینکه کارگروه «اقتصاد مطبوعات» که متشکل از چهره‌های مطبوعاتی است، با دریافت بازخوردهایی از همکاران مطبوعاتی در حال تکمیل این آیین‌نامه هستند.

3. مراجعه به اظهارات مدیران مسئول نشریات کشور که پس از اعلام ضابطه یا اعلام ارقام در رسانه‌ها منعکس شد نشان می‌دهد این مدل مورد استقبال اکثریت مطبوعات قرار گرفته است. راستی آزمایی این ادعا با یک جستجوی ساده در فضای مجازی به دست می‌آید.

4. نقاط قوت آیین‌نامه یاد شده علاوه بر شفافیت به شرح زیر است. این محورها برای نخستین ‌بار به اجرا گذاشته می‌شوند که اهل فن می‌دانند توجه به هریک، از شجاعت‌مدیریتی این وزارتخانه حکایت دارد:

1- حذف تدریجی مطبوعات دولتی از دریافت یارانه که با هدف کمک به مطبوعات بخش خصوصی صورت می‌گیرد.

2- اعتماد به جامعه مطبوعات (قبول خوداظهاری) و در عین حال برخورد قاطعانه با ناسالمی‌هایی که متأسفانه در حال تبدیل شدن به هنجار بود. (اعلام تیراژهای دروغین توسط معدود مدیران نشریات و چاپخانه‌ها) دولت راستگویان مکلف است علاوه بر شفافیت و صداقت، زمینه‌ها و علل بی صداقتی آحاد ملت را مانع شود.

3- جلوگیری از ورود کسانی که به بهانه کار فرهنگی اما با هدف دریافت یارانه مطبوعات وارد این جرگه می‌شوند. (نصاب‌هایی برای شروع حمایت از روزنامه، هفته‌نامه، ماهنامه و … ذکر شده است).

4- رفتار مساوی با نشریات استانی. قبلاً نوبت‌های واریز یارانه برای نشریات سراسری بیشتر از نشریات استانی بود و همین مرکزگرایی، یکی از علل درخواست‌های متزاید سراسری شدن نشریات استانی بود؛ نکته‌ای که آمایش سرزمینی در حوزه فرهنگ و همچنین توسعه فرهنگی- اجتماعی مناطق را به طور جدی تهدید می‌کند.

5- توجه به کیفیت محتوایی به جای محاسبه صرفاً کمّی و همچنین اعلام روشن شاخص‌ها (ارزشگرایی، هم‌راستایی با رسالت مطبوعات مندرج در قانون مطبوعات، توجه به اصول حرفه‌ای، رعایت اخلاق حرفه‌ای و میزان تولید اختصاصی) و اعلام ترکیب کمیته‌ای 5 نفره و صنفی که از اِعمال سلیقه مستقیم دولت جلوگیری کند.)

6- تأثیرپذیری مستقیم از هیأت نظارت بر مطبوعات به عنوان بالا‌ترین مرجع نظارت بر رسانه‌ها از طریق:
اولاً، تأثیر ده درصدی هر تذکر این هیأت بر یارانه نشریات متخلف
ثانیاً، حضور نماینده آن هیأت در ترکیب 5 نفره تعیین ضریب کیفی

7- تلاش برای ارتقای حرفه‌ای مطبوعات. در حالی که روزنامه‌های تک برگی و با تیراژ بسیار پایین، حیثیت مطبوعات را زیر سؤال می‌برند، اعلام استانداردهای حداقلی و زمان اِعمال آن (زمستان سال‌جاری) سبب می‌شود تحرکی برای رفع این آسیب صورت گیرد.

8- در کلیه موارد به جای «عِقاب بلا بیان»، شاخص‌ها و معیارها و زمان اجرای آن به صورت صریح گفته شده است تا مطبوعات بتوانند رفتار خود را تنظیم کنند، از جمله:
– معیارهای ضریب کیفی و مرجع تشخیص آن
– حداقل‌های کمّی در تیراژ و صفحات برای روزنامه و هفته‌نامه تلقی شدن یک نشریه و در عین حال تفاوت قائل شدن بین حداقل‌های ضروری برای نشریات سراسری نسبت به نشریات استانی. توجه به این تفاوت جلوه‌ای از عدالت است.

9- یارانه هر نشریه صرفاً به حساب صاحب امتیاز واریز می شود.

10- فرمول نحوه محاسبه یارانه در آیین نامه موصوف به طور دقیق بیان شده است. این فرمول تابعی از تعداد شماره منتشر شده در شش ماه اول، قطع نشریه، میانگین صفحات، معدل تیراژ و خصوصی یا دولتی بودن نشریات است.

11- همچنان که در فهرست ارقام تخصیص یافته یارانه مطبوعات استانی برای شش ماهه اول اعلام شد، مبانی محاسبه (تعداد شماره، میانگین صفحات و دولتی یا خصوصی بودن نشریه) به تفکیک هر نشریه اعلام شده است تا چنانچه در اطلاعات ورودی، اشتباهی رخ داده باشد، احقاق حق شود. ضمناً به درخواست عمده مدیران مسئول، تیراژها اعلام نشده است، هرچند اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی آمادگی دارد در صورت خواست اکثر نشریات، این آمار را نیز در جداول اعلامی بگنجاند.

12- تا کنون فقط به نشریاتی که مکاتبه و پیگیری می کرده اند یارانه تعلق می گرفته است امّا یکی از اهداف اعلام علنی ضابطه و همچنین فهرست ارقام، منظور داشتن نشریاتی است که بی اطلاع از این حق بوده اند و یا پیگیری های مداوم و بعضاً مغایر کرامت انسانی را مطابق شأن خود نمی دانسته اند.

13- در فهرست اعلامی، مبالغ دریافتی در تیر ماه سال جاری نیز اعلام شده است. همچنان که ملاحظه می شود این ارقام برای بعضی نشریات به طرزی غیرمنطقی ، زیاد یا کم است. در پرداخت جدید، این ارقام به عنوان علی الحساب منظور شده و از سهمیه شش ماهه آن (مطابق فرمول اعلامی) کسر شده است.

14- ممکن است گفته شود مبلغ دریافتی یک نشریه نسبت به دوره‌های قبل، کمتر شده است. این قیاس، ملاک درستی برای تداوم رویه غلط نیست بلکه مقایسه نشریات با یکدیگر روشی منطقی است که اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی آمادگی رسیدگی به آن را دارد.

15- با مراجعه به سایت معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی که فهرست کامل همه رسانه‌های دارای مجوز را
برای اولین بار و به صورت بهنگام ارائه کرده است، می‌توان دریافت که صاحب امتیاز هر نشریه چه کسی است.
اذهان سالم با مراجعه به آن فهرست در می یابند که برخی اظهارنظرها و پیش داوری ها فاقد صحت است.

16- در آن فهرست ضمناً اعلام شده که همکاران اداره حمایت (اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی) تا یک هفته و تا ساعت 20 در محل کار خود حاضرند تا به اشتباهات احتمالی، رسیدگی و در فهرست اصلاحی منظور کنند. حدود 50 نشریه با تکمیل مدارک خود (به ویژه برگه‌های اعلام وصول) از این امکان استفاده کردند.

5. از منتقدان محترم انتظار می‌رود به جای بیانات کلی، آیین‌نامه اعلامی را مطالعه و سپس شرح و نقد کنند تا عیوب احتمالی آن مرتفع شود. همچنین میزان پایبندی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به آن آیین‌نامه را به محک بگذارند.

برای دریافت فایل کامل اسامی نشریات دریافت کننده یارانه بر روی عکس کلیک کنید.

فهرست یارانه نشریات استانی

فهرست یارانه نشریات استانی

دیدگاه ها

اضافه کردن دیدگاه جدید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

جدیدترین ها