شماره مطلب : 8984
زمان انتشار : ۱ شهریور ۱۳۹۳
بهلول گنابادی

مراسم سالگرد ارتحال شیخ بهلول با تأخیر چرا ؟

سالگرد ارتحال شیخ محمد تقی بهلول متاسفانه با حدود بیست و پنج روز تاخیر برگزار می شود.

به گزارش گنابادتایمز، صادق ایزدی در یادداشتی در نامه گناباد چنین می نویسد :
شان و منزلت بهلول بالاتر از آن است که مراسم ارتحالش تحت تاثیر وقت و شرایط افراد و اشخاص واقع شود.

سالگرد ارتحال شیخ محمد تقی بهلول  متاسفانه با حدود بیست و پنج روز تاخیر برگزار  می شود.

و سوال اساسی و مهمی در ذهن ها ایجاد می کند که مگر بخشی از لطف  برگزاری این مراسم در این نیست که درست در وقت و زمان خود برگزار شود.

قصد مقایسه ندارم ولی آیا می شود مثلا مراسم سالروز شهادت امام حسین را به هر بهانه ای مثلا در پنجاه روز بعد بر گزار کرد.

بهلول گنابادی

بهلول گنابادی

توجیه بر گزار کنندگان این است که می خواهند از سخنرانی یک سخنران کشوری در این مراسم استفاده کنند و هماهنگی با این سخنران کشوری در تعیین روز برگزاری سالگرد ارتحال شیخ محمدتقی بهلول سرنوشت ساز و مهم است.

در جواب به این توجیه باید گفت بر گزارکنندگان باید اولویت را به زمان دقیق مراسم بدهند و بعد به اینکه چه کسی و چه سخنرانی می خواهد در این مراسم سخنرانی کند.

شان و منزلت بهلول بالاتر از آن است که مراسم ارتحالش تحت تاثیر وقت و شرایط افراد و اشخاص واقع شود.

اگر واقعا تمام همت و تلاش بر گزارکنندگان بر این است که حتما سخنرانی مشهور در مراسم سالگرد ارتحال بهلول حضور داشته باشد می توانند از شکل تمرکز بر یک نفر خارج شوند و با تهیه یک لیست به هرحال با یکی از افراد برای روز موعود به هماهنگی  برسند.

گذشته از این ،مگر هدف از برگزاری سالگرد ارتحال بهلول چیست؟ به نظر می رسد تحقق دو هدف از قبل برگزاری این نوع مراسم مهم باشد اول اینکه  پاس داشتی شده باشد از فردی که عمری را در صلاح و اصلاح جامعه کوشیده است و دوم اینکه در کنار این پاسداشت نوعی الگو سازی نیز شکل بگیرد تا بلکه در این وانفسای فرهنگی در بهتر شدن اوضاع موثر افتاد

با این وجود هدف اول وقتی محقق و عملی می شود که زمان دقیق بر گزاری رعایت شده باشد و گمان می کنم مراسم ارتحال بهلول با بیست و پنج روز تاخیر نه تنها احترام امیز نیست بلکه توهین آمیز نیز باشد البته واژه های احترام آمیز و توهین آمیز در خصوص بهلول ناظر به وجه بیرونی ، اجتماعی و وظیفه ای است که بر دوش ماست وگرنه آن بزرگ فارغ از همه این مراسمات است و اگر در سالروز ارتحالش حتی برگی هم تکان نخورد از ارزش ، بزرگی های و احترامش در ذهن ها  کم نخواهد شد به ویژه که نوع زندگیش نیز  بیزاری از این شان و منزلت پروری را نشان می دهد.

بهلول گنابادی

بهلول گنابادی

هدف دوم برگزاری ارتحال بهلول نیز اگر الگو سازی و معرفی شخصیت عرفانی اوست در صورتی عملی می شود که سخنران و معرف این عالم بزرگ را بشناسد و تا اندازه ای  از شائبه های و مسایل سیاسی کشور به دور باشد.

مثال آنکه در همایش بهلول در دانشگاه آزاد گناباد جناب حداد عادل دعوت شده بودند و همان اول سخنرانی فرمودند من بهلول را نمی شناسم  با این وجود  انگیزه دعوت از ایشان و چند عزیز دیگر به این  مراسم چه بوده است؟

واقعا اگر برگزاری مراسم برای بهلول می خواهد دست مایه ی  اقتضائات شهرستان و نوعی مانور قرار گیرد دست یابی به هیچ هدف مقدسی امکان پذیر نخواهد بود.

کلید واژه ها

دیدگاه ها

اضافه کردن دیدگاه جدید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

جدیدترین ها