شماره مطلب : 2660
زمان انتشار : ۱ مهر ۱۳۹۲

سیدصولت مرتضوی شهردار مشهد شد+رزومه

مرتضوی پیش از این استاندار خراسان‌ جنوبی، معاون سیاسی وزارت کشور و فرماندار بیرجند بوده است.

به گزارش گنابادتایمز،سیدصولت مرتضوی با 19 رای موافق،3 رای مخالف و یک رای ممتنع شهردار مشهد شد. مرتضوی پیش از این استاندار خراسان‌ جنوبی، معاون سیاسی وزارت کشور و فرماندار بیرجند بوده است.

کلیه سمت های ایشان از ابتدای خدمت به شرح ذیل است:

1- بخشدار مركزي فارسان 2- فرماندار لردگان 3- فرماندار بيرجند 4- مدير كل اقدامات تأميني سازمان زندانها 5- مديركل امور اداري و مالي سازمان زندان ها 6- مدير مسؤول روزنامه حمايت 7- دبير اجرايي انجمن روزنامه نگاران مسلمان 8- دبير انجمن روزنامه نگاران مسلمان 9- استاندار خراسان جنوبي 10-معاون سياسي وزارت كشور دولت دهم 11 – مشاور وزیر کشور دولت یازدهم 12-  شهردار مشهد

سایت فرارو درباره رزومه کاری سید صولت مرتضوی چنین می نویسد :

سیدصولت مرتضوی اهل فارسان چهارمحال و بختیاری است و نخستین مسئولیت وی به عنوان کارمند فرمانداری فارسان، بخشدار مرکزی فارسان بوده است. پس از مدتی فرماندار لردگان، از شهرستان‌های همین استان می‌شود. او در  آستانه انتخابات ریاست جمهوری 1376 از فرمانداری لردگان به فرمانداری بیرجند که در آن زمان هنوز مرکز استان نبود، می‌رود. این که لردگان کجا و بیرجند کجا، و استاندار خراسان چگونه از حضور وی در چهارمحال خبردار می‌شود، برای خودش نکته‌ای است.

اما هیچ بعید نیست که سرنخ این جابجایی به استاندار وقت چهارمحال و بختیاری، یعنی عبدالله کوپائی برسد. کوپائی قبل از آن، استاندار خراسان بود و به دلیل مدیریت ضعیفش در جریان شورش‌های مشهد، از استانداری بزرگ‌ترین استان کشور عزل و به استانداری یکی از کوچک‌ترین استان‌های ایران منصوب شد. مرتضوی خیلی زود و با حاشیه فراوان از بیرجند خداحافظی کرد. او به قوه قضائیه رفت و به سمت مدیر کل امور اداری سازمان زندان‌ها منصوب شد.

سیدصولت بعداً به عضویت جمعیت ایثارگران درآمد و مدیرمسئولی حمایت، روزنامه قوه قضائیه را عهده‌دار شد. در آستانه انتخابات 84 به بیرجند که حالا مرکز استان خراسان جنوبی شده بود، بازگشت و ریاست ستاد محمود احمدی‌نژاد را عهده‌دار شد. دیری نپایید که به عنوان دومین استاندار خراسان جنوبی منصوب شد. مرتضوی در دولت دهم به سمت معاونت سیاسی وزارت کشور گمارده شد .سیدصولت به هر جا رفته، با خود کابینه‌ای کوچک یا بزرگ از هم‌استانی‌هایش را همراه برده.

به گزارش گنابادتایمز،برخی از سایتها مطالبی در خصوص منع قانونی برای انتصاب مرتضوی به سمت شهردار مشهد! منتشر نموده اند ، اما براساس تبصره 3 آیین نامه اجرایی شرایط احراز سمت شهردار ایشان هیچگونه مشکلی در این باره ندارد.

آیین نامه اجرایی شرایط احرازسمت شهردار

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1377.6.11 بنا به پیشنهاد شماره 4125.1.3.34.452 مورخ
1376.3.7 وزارت‌کشور وبه استناد مواد (72) و (94) قانون‌تشکیلات، وظایف وانتخابات
شورای اسلامی و انتخابات شهرداران -‌مصوب 1375 – آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز
تصدی سمت شهردار را به شرح زیر‌تصویب نمود:
“‌آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار”
‌ماده 1- کسانی را می‌توان به سمت شهردار انتخاب نمود که دارای شرایط زیر باشند:
‌الف – تابعیت جمهوری اسلامی ایران .
ب – حتی المقدور متأهل و دارای حداقل (25) سال سن و (5)‌سال سابقه اجرایی در موقع
انتخاب شدن .
پ- انجام خدمت وظیفه عمومی (‌دوره ضرورت) یا داشتن معافیت دایم در زمان صلح.
ت – اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران وقانون اساسی.
ث – دارابودن حسن شهرت.
ج – داشتن توانایی جسمی و روحی برای انجام کار.
چ – نداشتن محکومیت کیفری که مستلزم محرومیت ا زحقوق اجتماعی باشد.
ح – دارابودن تحصیلات و تجربه به شرح زیر:
1- حداقل تحصیلات کارشناسی (‌لیسانس) برای شهرداریهای درجه (1‌تا6) .
2- حداقل تحصیلات کارشناسی (‌لیسانس) با گرایشهای مشخص شده توسط وزارت کشور برای
شهرداریهای درجه (7‌تا10).
3- برای شهرداریهای درجه (11 و 12) حداقل تحصیلات کارشناسی ارشد (‌فوق لیسانس) با
گرایشهای مشخص شده توسط وزارت کشور.
‌تبصره 1- کسانی که دارای تحصیلات فوق دیپلم و پنج سال سابقه اجرایی – که حداقل
(2) سال آن را در سمت شهردار و یامدیریت (‌سرپرستی و بالاتر) در‌وزارتخانه‌ها و
مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها خدمت کرده باشند- یا دارای (4) سال
تجربه در امور مربوط به شهرداری باشند نیز می‌توانند‌عهده دار تصدی شهرداریهای از
درجه (1 تا6) شوند.
‌تبصره 2- کسانی که دارای تحصیلات فوق دیپلم و پنج سال سابقه اجرایی و حداقل چهار
سال سابقه کار و تجربه در سمت شهردار در شهرداری درجه (1‌تا6)‌ویا معاون شهردار در
شهرداری درجه (7) به بالا یا مدیریت (‌مدیریت میانی به بالا) در وزارتخانه‌ها و
مؤسسات دولتی ووابسته به دولت و شهرداریها باشند نیز‌می‌توانند تصدی شهرداریهای
درجه (7) تا (10) را عهده دار شوند.
‌تبصره 3- کسانی که دارای تحصیلات کارشناسی (‌لیسانس) مندرج در ردیف (2) بند “ح”
ماده (1) این آیین‌نامه با حداقل پنج سال پیشینه کار در سمت شهردار‌شهر درجه (7‌تا
10) و بالاتر و یا معاون شهردار شهر درجه (11‌و 12) و یامدیریت میانی به بالا
وهمتراز آنها در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به‌دولت وشهرداریها باشند
نیز می‌توانند برای احراز سمت شهردار در شهرداریهای درجه (11‌و12) وتهران انتخاب
شوند.
‌تبصره 4- انتخاب مقامات موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت
کارکنان دولت و همترازان آنها وهمچنین معاونان استانداران ومدیران کل‌ستادی حوزه
عمرانی وزارت کشور با داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی با رشته‌های مندرج در ردیف (2)
بند “ح” ماده (1) این آیین‌نامه و حداقل (2) سال سابقه‌خدمت در سمتهای مذکور به
سمت شهردار بلامانع است.
‌تبصره 5- در صورتی که اشخاص موضوع تبصره‌های بالا یکی از دوره‌های مکاتبه‌ای یا
حضوری مدیریت میانی شهرداری، منطبق با دستورالعملهای وزارت‌کشور را با موفقیت
گذرانده باشند، دوره مذکور معادل یک سال تجربه در امور شهرداری و چنانچه دوره عالی
مدیریت شهرداری و مطابق با دستورالعملهای‌وزارت کشور را گذرانده باشند، دوره مذکور
معادل 1.5 سال تجربه در امور شهرداری برای آنان محسوب خواهد شد.
‌تبصره 6- منظور از درجه شهرداری در این آیین‌نامه درجه بندی شهرداریها موضوع
تبصره (1) ماده (1) آیین‌نامه حقوق و مزایای شهرداران (‌موضوع تصویبنامه‌شماره
.251ت111‌هـ مورخ 1370.4.1 هیأت وزیران خواهد شد.
‌تبصره 7- کلیه کسانی که در زمان تصویب این آیین‌نامه در سمت شهردار مشغول انجام
وظیفه بوده و از نظر تحصیلات وسوابق تجربی واجد شرایط لازم برای‌تصدی سمت شهردار
در شهر مربوط نمی‌باشند تازمان تصدی در سمت مذکور د رآن شهر از شرایط تحصیلات و
سوابق مذکور دراین آیین‌نامه معاف می باشند و‌انتخاب آنان برای تصدی سمت شهردار در
شهرداریهای با همان درجه بلامانع است.
‌تبصره 8- تشخیص همرترازی مدیریت وسرپرستی و نیز تجربه مدیریت در بخش خصوصی به
عهده وزارت کشور است.
‌تبصره 9- شهردار باید علاوه بر شرایط فوق به امور مالی وذی حسابی با تشخیص وزارت
کشور آشنا باشد و در غیر این صورت باید در دوره توجیهی که توسط‌وزارت یاد شده
تشکیل می‌شود شرکت نماید.
‌تبصره 10- در موارد استثنا، انتخاب شهردار از میان افراد دارای مدرک تحصیلی دیپلم
با تأیید وزیر کشور بلامانع است.
‌ماده 2- کسی که به سمت شهردار انتخاب می‌شود نباید صاحب مؤسساتی باشد که تمام یا
بخشی از حوایج عمومی حوزه عمل شهرداری را تأمین می‌نماید و‌همچنین نباید در زمان
تصدی این سمت،‌رییس یا عضو هیأت مدیره یامدیر عامل شرکتها ومؤسسات مذکور باشد.
شهردار حق ندارد در معاملات وقرادادهایی که‌یک طرف آن شهرداری یا یکی از مؤسسات
تابعه و یا وابسته به آن است بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذی نفع باشد.
‌تبصره – عضویت شهردار درهیأت مدیره و مجمع عمومی یا شورای شرکتها وسازمانها
ومؤسساتی که وابسته و یا تابع شهرداریها ونیز مؤسسات عمومی، اعم از‌دولتی یا غیر
دولتی که شهرداری در آنها صاحب سهم باشد و یا حضور شهردار در سمتهای مذکور
دراینگونه مؤسسات که بنا به تصویب شورای اسلامی شهر‌ضروری تشخیص داده شود از شمول
مفاد این ماده مستثنی است.
‌ماده 3- شهردار باید از تاریخ اشتغال به کار تا زمانی که در این سمت انجام وظیفه
می‌نماید در داخل محدوده قانونی شهر ساکن باشد. شهرداری مکلف است‌برابر دستورالعمل
وزارت کشور شرایط مناسب جهت تحقق مفاد این ماده را برای شهردار فراهم سازد.
‌ماده 4- شورای اسلامی شهر به محض آن که از فقدان یکی از شرایط مندرج دربندها و
تبصره‌های ذیل ماده (1) و مواد (2) و(3) این آیین‌نامه در شهردار منتخب‌خودمطلع
شود، باید در اولین جلسه عادی یا فوق العاده که با حضور شهردار تشکیل می‌شودبه
موضوع رسیدگی وتشخیص خودرا اعم از صحت یا سقم مطلب‌به مرجع صدور حکم انتصاب اعلام
نماید، مرجع صدور حکم انتصاب پس از بررسی موضوع، در صورت صحت فقدان هر یک از
شرایط، حکم انتصاب را‌ملغی می‌نماید.
‌ماده 5- در صورتی که شهردار از بین کارگزاران شهرداریها ومؤسسات و سازمانهای
تابعه ووابسته آنها ویا وزارتخانه هاو یا مؤسسات و شرکتهای دولتی تابع و‌وابسته به
دولت انتخاب شود، پس از خاتمه دوره خدمت با رعایت مقررات استخدامی مربوط، به
سازمان محل خدمت اولیه خود برگشت داده می‌شود و‌چنانچه از بین کارگزاران انتخاب
نشده باشد، وزارت کشور وشهرداریها در قبال او هیچگونه تعهد استخدامی ندارند.
‌تبصره 1- شهردار خاتمه خدمت یافته، می‌تواند ضمن داشتن شرایط استخدام موضوع ماده
(6) اصلاحی آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران (‌موضوع‌تصویبنامه شماره .17570ت 157
مورخ 1368.3.2) در صورت داربودن شرایط زیر، ظرف یک سال از تاریخ خاتمه خدمت و یا
صدور حکم قطعی برائت‌درخواست استخدام به شهرداری تسلیم نمای که در این صورت‌ازشروط
امتحان و مسابقه موضوع ماده (7) اصلاحی آیین نامه یاد شده معاف خواهد بود.
‌الف – فاقد هر گونه ارتباط و تعهد استخدامی بامؤسسات مذکور در ماده (5) این
آیین‌نامه باشد.
ب – خدمت وی به علت استعفا یا اتمام دوره قانونی خدمت (4‌سال) خاتمه یافته باشد.
پ – حداقل دو سال متوالی یا چهار سال متناوب دارای سابقه خدمت مورد پذیرش وزارت
کشور در سمت شهردار باشد.
ت – در صورت تعلیق از خدمت طبق مقررات قانونی دارای حکم قطعی برائت از مراجع صالح
قضایی باشد. وزارت کشور می‌تواند پس از تأمین اعتبار در اولین‌بودجه، اصلاح بودجه
یا متمم بودجه، مطابق مدرک تحصیلی وی، تحت عناوین (‌کارشناس، کمک کارشناس و
کاردان) با موافقت سازمان امور اداری و‌استخدامی کشور نسبت به ایجاد پست سازمانی
مناسب برای وی در یکی از شهرداریهای سراسر کشور اقدام نماید. پس از ترک پست مذکور
توسط شاغل به هر‌عنوان، پست یاد شده حذف می‌شود.
‌تبصره 2- اجرای مفاد تبصره یک در مورد شهردارانی که مطابق مفاد ماده (73) قانون
موضوع این آیین‌نامه از کار برکنار شده‌اند ،‌ظرف مهلت مذکور منوط به‌تصویب شورای
اسلامی شهر است .
‌ماده 6- نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه بر عهد وزارت کشور است .
‌حسن حبیبی
‌معاون اول رییس جمهور

 

دیدگاه ها

  1. باباحیدر گفت:

    سلام بزرگوار ماهمچنان به خود میبالیم ومینازیم به جزافتخارخشک وخالی شما چیز دیگری هم مگر نصیب همشهریانت شده سید چرا مگر نمیدانی که هیچ صندلی ماندنی نیست شماکه هزارماشالله وزارت راتجربه کرده اید خیلی کارها ازدست شما برمی امدو می ایدوهیچکونه تغییری هم در بست ومقام شما نیز ایجادنمیشد ولی بازهم میگویمت بااینکه برادر دینی وهمشهری این مردم شهیدبرور باباحیدرهستی ولی انجام نمیدهی به امید موفقیت های بیشتر برای شما……؟

  2. بی نام گفت:

    اقایی که این متن رو نوشتید میشه چند مثال از افراد هم استانی که سید صولت در کابینه ی خود دارد مثال بزنی
    اخه چرادروغ میگی برادر من
    ماکه ارتباط نزدیکی با این سید بزرگوار داریم بیکاریم .اگه اهل این کارابود مابیکارنبودیم

اضافه کردن دیدگاه جدید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

جدیدترین ها