شماره مطلب : 6228
زمان انتشار : ۲۵ بهمن ۱۳۹۲

راز راهروهای خلوت دادگاه دارالمومنین وانبوه پرونده های خاک خورده چیست؟!

وقتی قانون اجازه نمی دهد ومجوزی برای پاسخگویی به سوال حتی نماینده مجلس وجود نداردناگزیر به خود جواب فرضی می دهیم: راز راهرو های خلوت دادگاه گناباد عقربه های ساعتند.

به گزارش گنابادتایمز، مهدی علی اکبری  مسئول دفتر ارتباط مردمی نماینده شهرستان درمجلس شورای اسلامی در وبلاگ دفترگناباد چنین می نویسد :

دراین نوشتار کوتاه قرار نیست ازدلایل کمبودقاضی واطاله ی دادرسی درگنابادسوالی به میان آیدچون منع قانونی دارد.حضور سر زده  حجه الاسلام والمسلمین دکتررجائی دردادگستری گنابادآنهم درساعات پایانی کاردادگاه(چهارشنبه 23بهمن) فرصت مغتنمی بودکه به قضات وکارکنان خسته ی دادگستری شهرمان به جای خسته نباشید، خداقوتی عرض کنیم ودرضمن شنیدن صدای موکلین عملکرد دادگستری گنابادرادرترازوی سوالات نماینده شهرستان  وپاسخ های مسوولین دادگستری محک بزنیم.

اما وقتی قانون اجازه نمی دهد ومجوزی برای پاسخگویی به سوال حتی نماینده مجلس وجود نداردناگزیر به خود جواب فرضی می دهیم:

راز راهرو های خلوت دادگاه گناباد عقربه های ساعتند. واگر احیانا سوال دیگری درباره نحوه توزیع قضات درشهرستان های خراسان برایتان پیش آمدمی توانید به عقربه های ساعت نگاه کنید نه عقربه های ترازو.   

دیدگاه ها

اضافه کردن دیدگاه جدید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

جدیدترین ها