شماره مطلب : 4825
زمان انتشار : ۵ آذر ۱۳۹۲

دانشگاه علوم پزشکی گناباد رتبه 11 درتیپ 3 را کسب کرد

بر اساس ارزشیابی سال 91 از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد رتبه 43 را از میان 51 دانشگاه علوم پزشکی کشور به خود اختصاص داد.

به گزارش گنابادتایمز به نقل از ایرنا  دانشگاه ها بر اساس چهار امتیاز در بخش های حاکمیت رهبری، توانمند سازی، تولید و دانش، تحقیقات دانشجویی در سه گروه نوع یک، دو و سه معرفی شدند.

برترین های این ارزشیابی که در جشنواره تحقیقات علوم پزشکی رازی جوایزی را دریافت می کنند بر اساس تعداد اعضای هیات علمی، تعداد پژوهشگر تطبیق یافته، کسب امتیاز در بخش های حاکمیت رهبری، توانمند سازی، تولید و دانش، تحقیقات دانشجویی انجام می گیرد و در نهایت امتیاز خام ملاک رده بندی دانشگاه هاست.

به منظور رعایت عدالت در میان دانشگاه ها، دانشگاه های مادر یا تیپ یک در گروه خود، دانشگاه های تیپ دو که در حال توسعه هستند در گروه خود و دانشگاه های تیپ سه که هنوز در ابتدای راه هستند نیز در گروه خود ارزشیابی می شوند.

دانشگاه های علوم پزشکی تیپ یک شامل دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهیدبهشتی، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، اهواز و کرمان هستند، که در این ارزشیابی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی رتبه دوم در میان دانشگاه های تیپ یک قرار دارد.

در این ارزشیابی دانشگاه علوم پزشکی تهران در رتبه اول در میان دانشگاه های تیپ یک قرار دارد.

دانشگاه های علوم پزشکی تیپ دو نیز شامل 24 دانشگاه علوم پزشکی است که در این گروه دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله در رده اول قرار دارد.

دانشگاه های علوم پزشکی تیپ سه نیز شامل 19 دانشگاه علوم پزشکی که در این گروه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در رده اول قرار گرفته است.

دانشگاه های علوم پزشکی تیپ دو نیز شامل 24 دانشگاه علوم پزشکی است که در این گروه به ترتیب دانشگاههای علوم پزشکی بقیة الله، مازندران، کرمانشاه ، یزد ، همدان ، انستیتو پاستور ایران ، بابل ، ارومیه ، زاهدان ، علوم بهزیستی و توانبخشی ، گلستان ، قزوین ، تربیت مدرس ، کاشان ، گیلان ، زنجان ، اراک ، رفسنجان ، بیرجند ، هرمزگان ، لرستان ، سمنان ، اردبیل و دانشگاه شاهد قرار دارند.

دانشگاه های علوم پزشکی تیپ سه نیز شامل 19 دانشگاه علوم پزشکی که در این گروه به ترتیب دانشگاههای علوم پزشکی شهرکرد ، یاسوج ، ایلام ، خراسان شمالی ، کردستان ، قم ، بوشهر ، سبزوار ، جهرم ، شاهرود ، گناباد ، فسا ، ارتش ، البرز ، زابل ، جیرفت ، تربیت حیدریه ، نیشابور و دزفول قرار دارند.

جدول ارزشیابی پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی تیپ یک در سال ۹۱

جدول ارزشیابی پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی تیپ یک در سال ۹۱

جدول ارزشیابی پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی تیپ دو در سال ۹۱

جدول ارزشیابی پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی تیپ دو در سال ۹۱

جدول ارزشیابی پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی تیپ سه در سال ۹۱

جدول ارزشیابی پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی تیپ سه در سال ۹۱

 

 

کلید واژه ها

دیدگاه ها

اضافه کردن دیدگاه جدید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

جدیدترین ها