شماره مطلب : 8937
زمان انتشار : ۳۱ مرداد ۱۳۹۳
جلسه اعضای شورای شهر گناباد با کاندیداهای ادوار انتخابات شورا

جلسه هم اندیشی اعضای شورای اسلامی شهر گناباد با جمعی از کاندیداهای دوره چهارم

جلسه ی هم اندیشی اعضای شورای شهر گناباد با تعدادی از کاندیداهای ادوار شورا برگزار گردید.

به گزارش گنابادتایمز،جلسه اعضای شورای اسلامی شهر گناباد به منظور هم اندیشی و به اشتراک گذاری نظرات و پیشنهادات کاندیداهای ادوار شورا در محل سالن کنفرانس شهرداری برگزار گردید.

مشروح مطلب به زودی . . .

گزارش تصویری:

جلسه اعضای شورای شهر با کاندیداهای ادوار انتخابات شورا

جلسه اعضای شورای شهر با کاندیداهای ادوار انتخابات شورا

جلسه اعضای شورای شهر گناباد با کاندیداهای ادوار انتخابات شورا

جلسه اعضای شورای شهر گناباد با کاندیداهای ادوار انتخابات شورا

جلسه اعضای شورای شهر گناباد با کاندیداهای ادوار انتخابات شورا

جلسه اعضای شورای شهر گناباد با کاندیداهای ادوار انتخابات شورا

جلسه اعضای شورای شهر با کاندیداهای ادوار انتخابات شورا

جلسه اعضای شورای شهر با کاندیداهای ادوار انتخابات شورا

جلسه اعضای شورای شهر با کاندیداهای ادوار انتخابات شورا

جلسه اعضای شورای شهر با کاندیداهای ادوار انتخابات شورا

جلسه اعضای شورای شهر با کاندیداهای ادوار انتخابات شورا

جلسه اعضای شورای شهر با کاندیداهای ادوار انتخابات شورا

جلسه اعضای شورای شهر گناباد با کاندیداهای ادوار انتخابات شورا

جلسه اعضای شورای شهر گناباد با کاندیداهای ادوار انتخابات شورا

جلسه اعضای شورای شهر گناباد با کاندیداهای ادوار انتخابات شورا

جلسه اعضای شورای شهر گناباد با کاندیداهای ادوار انتخابات شورا

جلسه اعضای شورای شهر گناباد با کاندیداهای ادوار انتخابات شورا

جلسه اعضای شورای شهر گناباد با کاندیداهای ادوار انتخابات شورا

جلسه اعضای شورای شهر گناباد با کاندیداهای ادوار انتخابات شورا

جلسه اعضای شورای شهر گناباد با کاندیداهای ادوار انتخابات شورا

جلسه اعضای شورای شهر گناباد با کاندیداهای ادوار انتخابات شورا

جلسه اعضای شورای شهر گناباد با کاندیداهای ادوار انتخابات شورا

جلسه اعضای شورای شهر گناباد با کاندیداهای ادوار انتخابات شورا

جلسه اعضای شورای شهر گناباد با کاندیداهای ادوار انتخابات شورا

جلسه اعضای شورای شهر گناباد با کاندیداهای ادوار انتخابات شورا

جلسه اعضای شورای شهر گناباد با کاندیداهای ادوار انتخابات شورا

جلسه اعضای شورای شهر گناباد با کاندیداهای ادوار انتخابات شورا

جلسه اعضای شورای شهر گناباد با کاندیداهای ادوار انتخابات شورا

جلسه اعضای شورای شهر گناباد با کاندیداهای ادوار انتخابات شورا

جلسه اعضای شورای شهر گناباد با کاندیداهای ادوار انتخابات شورا

جلسه اعضای شورای شهر گناباد با کاندیداهای ادوار انتخابات شورا

جلسه اعضای شورای شهر گناباد با کاندیداهای ادوار انتخابات شورا

دیدگاه ها

اضافه کردن دیدگاه جدید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

جدیدترین ها