شماره مطلب : 3206
زمان انتشار : ۱۳ مهر ۱۳۹۲

تصاویر زیبدی ها در دفاع مقدس

به گزارش گنابادتایمز ، سایت زیبد سرای زندگی بمناسبت سالگرد هفته دفاع مقدس اولین سری از تصاویر حضور زیبدی ها در هشت سال حماسه آفرینی که توسط تعدادی از رزمندگان آن دوران برایشان ارسال شده است را منتشر ساخته که در این فرصت بازنشر می گردد.

آلبوم آقای حاج علی اکبر عجم:

 از راست: علی اکبر عجم – حسین اکبری – شهید حسین عجم – مرحوم علی عجم

 حسین فرزاد – علی رضانژاد – محمدرضا عجم – حجی اسماعیل عجم – شهید محمد ایرانی – حاج علی اکبر عجم

 ایستاده: حسن ایرانی – شهید احمد عباس نژاد – شهید حسین عجم – شهید علی اکبر قاینی – محمدرضا عجم

نشسته: ناصر عجم – مجتبی صباغ – علیرضا عجم – شهید حسن کفایی

آلبوم آقای احمد علینژاد:

عکس مربوط به بازگشت آقای حسین ایرانی از اسارت

 احمد علینژاد – علی احسانبخش – حجت الاسلام تقوی فر – حجت الاسلام نسایی

 

آلبوم آقای علیرضا عجمی:

 محمد ضیازاده – حاج محمد عجمی – حاج علی صابر — شهید عباسعلی عجم – علیرضا عجمی

آلبوم آقای علیرضا بادنوا:

تشییع پیکر شهید حسن روشن ضمیر و قرائت وصیتنامه شهید توسط آقای محمد روشن ضمیر برادر شهید

کوچه های زیبد – تشییع پیکر یکی از شهدای زیبد

مرحوم علی عجم ( آخوند )

برات فلاح – حاج محمد خفاجه

شهید حسن رنجکش

 اعزام به جبهه: چهره هایی مثل: حسین بختیاری – اکبر صباغ – محمدرضا عجم(رمضان) – محمد بهروزی – حسن قاینی و… مشاهده می شوند

 تشییع پیکر یکی از شهدای زیبد در گناباد

 تشییع پیکر یکی از شهدای زیبد بهشت ابراهیم

 تشییع پیکر شهید حسن روشن ضمیر

 تشییع پیکر یکی از شهدای زیبد در زیبد

آلبوم آقای حاج علی دهقانی:

 اعزام به جبهه – ایستگاه راه آهن مشهد

حاجعلی دهقانی – حاج حسین رضانیا – ابوالقاسم دهقانی

 حاجعلی دهقانی

 حاجعلی دهقانی در کردستان

آلبوم آقای حسین فرزاد:

 حسین فرزاد و مجتبی صباغ بر سر مزار شهید غلامرضا عجم

 عباس محمدی – حسین فرزاد – محمد فرزاد

 محمد قاینی – علیرضا بادنوا – محمد قلی پور — علیرضا عجم – حسین فرزاد – شهید علیرضا اکبری

 غلامرضا رجب پور – محمد فرزاد – عباس محمدی – حسین فرزاد

 حسین فرزاد – شهید علیرضا اکبری

 حسین فرزاد – شهید حسن رنجکش

 شهید علیرضا اکبری – حسین فرزاد – علیرضا بادنوا – علیرضا عجم – محمد قاینی

 حسین فرزاد – شهید حسین عجم

 حسین فرزاد

 مجتبی صباغ و حسین فرزاد بر سر پیکر یکی از دوستان شهیدشان

آلبوم آقای محمدرضا عجم:

 اعزام به جبهه_ افادی مثل: محمود عجم – مراد عجم – شهید حسین عجم – علی قلیپور – محمدرضا عجم

 ؟؟؟ – مهدی حسن زاده – قاسم شایسته پور – محمدرضا عجم – شهید علی عجم

 روحانی شهید علی عجم

 شهید علی عجم-محمدرضا عجم-قاسم زیبدی-قاسم شایسته پور-مهدی حسن زاده-؟؟؟-شهید محمد عجم(شکیبا)

معلم  شهید حسن کفایی

 محمد شهابی-شهید علی عجم-حسن عجم-محمود حسین زاده-حسن قاینی

مجتبی صباغ-حسین فرزاد-محمدرضا عجم-شهید حسین عجم-علی حسین زاده

 شهید عباسعلی عجم – حاج علی صابر

مهدی حسن زاده – محمدرضا عجم – قاسم زیبدی-شهید علی عجم-؟؟؟-قاسم شایسته پور-؟؟؟

 شهید ابوالقاسم قاینی

 ایستاده:حاج حسین عجم-حسین عجمی-مرحوم علی اکبری(خادم)-؟؟؟علی معصومی-مرحوم حاجعلی تقوی فر-حاجعلی دهقان-حاج محمد عجم(مؤذن)-علی قلیپور

نشسته: حاج حسینعلی زحمتکش-حاجعلی حسین زاده-اسماعیل توحیدی پور-حاج محمد اکبری-محمد قاینی-حاج رجبعلی عجم

 آلبوم آقای ناصر عجم:

 شهید حسین عجم – ناصر عجم

 ناصر عجم – شهید احمد عباس نزاد – شهید حسین عجم

 قاسم سلمان-علیرضا عجم-شهید حسین عجم-شهید علی اکبر قاینی-محمدرضا عجم-؟؟؟-ناصر عجم

نشسته: حسن ایرانی-شهید احمد عباس نژاد-شهید حسن کفایی

 عباس محمدی – حاج محمد خفاجه – برات فلاح

 ؟؟؟- ناصر عجم – شهید غلامرضا عجم – ؟؟؟

آلبوم آقای علی رضانژاد:

 آزادی آقای حاج علی عجم از اسارت

 شهید حسین قاینی – علی رضانژاد

 اسماعیل قاینی – شهید حسین قاینی

 علی عجم(علی حسن) – علی رضانژاد – حاج محمد رضائیان

علی عجم – حاج حسین روحی – علی رضانژاد – حاج محمد عجمی

 اولین گروه اعزامی به جبهه در زیبد

افرادی مثل: حسن احسانبخش-محمد عجم(حسینعلی)-مرحوم علی بادنوا-مرحوم میرزا احمد زیبدی-حسن معصومی-حسن عجم(حاجی غلام)-محمد احسانبخش-مرحوم حاج محمد زیبدی-حاج حسین عجم-حسن رجب پور-حاج حسن عجم (مؤذن)-علیمراد ایرانی-غلامرضا زیبدی-مرحوم کربلایی رضا زحمتکش-حجی اسماعیل عجم-؟؟؟- رضا و علی عجم(حسین حاج محمد)

 شهید محمدزاده از گناباد و علی رضانژاد

 پایگاه شهید چمران: غلامرضا آبسالان-مرحوم اسماعیل کفایی-رضا قلی پور-محمود عجم-علی رضانژاد

 اسماعیل قاینی-حاج محمد عجمی-حجت الاسلام محسنی-محمد قاینی-محمد ضیازاده-عباس عجمی

نشسته: حاج علی صابر-شهید عباسعلی عجم-محمدرضا عجم

 مراد عجم-؟؟؟-حسن عجم(حجی غلام)-حسن معصومی-شهید علیرضا اکبری-حسن عجم – حسین عجم(رضویه)

 شهید محمد ایرانی – علی رضانژاد

مراد عجم – علیرضا عجمی-ابوالقاسم رضانیا-مرحوم محمد علینژاد-علیرضا عجم

نشسته: علی رضانژاد-حسن عجم-علیرضا بادنوا-محمدرضا عجم(ملاعباس)-محمد رضانژاد-حسن معصومی-محمد فروزش

آلبوم آقای حاج محمد تقوی فر:

 شهید محمد ایرانی قبل از شهادت

 مرحوم حسین عجم – شهید نقوی از گناباد – شهید محمد عجم(شکیبا)

 ؟؟؟-محمد ضیازاده-شهید حسین عجم-آقای روحبخش از گناباد در بهشت ابراهیم زیبد

 شهید حسین عجم – مهدی عجم

شهید علی تقوی فر – غلامرضا قلی پور

شهید علی تقوی فر و  محمود حسین زاده در مزار شهدای زیبد

 حاج علی ایرانی که خود به همراه فرزند شهیدش در جبهه ها حضور داشت در حال دفن فرزندش شهید محمد ایرانی

 شهید علی اکبر قاینی

 شهید محمد ایرانی

حجت الاسلام محسنی – حجت الاسلام معصومی

شهید محمد سالاری-حسن ظریف منش-حسن گودرزی-غلامرضا رجب پور-علی عجم-علیرضا معصومی

 شهید علی عجم – مرحوم حسین عجم-احمد قلی پور-حسن فرزاد

نشسته: حسن عجم – شهید حسین عجم – حسن قاینی

محمد رحمان پناه -غلامرضا رجب پور-اسماعیل عجم(عباس)-محمد عجم(حاجعلی)-حسن ظریف منش-حسن قاینی-علی فغانزاده-شهید علی تقوی فر-مهدی عجم

 اعزام به جبهه زیبدی ها- ایستگاه راه آهن

 اجرای برنامه های نمایشی در زیبد توسط بسیجیان پایگاه شهید چمران

یادشان در روحمان جاودان

با ذکر صلوات

زیبد سرای زندگی افتخار دارد تا تصاویر ارسالی همشهریان عزیز را درسایت منتشر نماید.

 

برای تکمیل بانک اطلاعات دفاع مقدس زیبد  تماس بگیرید:

09153758110

09337672290

دیدگاه ها

اضافه کردن دیدگاه جدید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

جدیدترین ها