شماره مطلب : 3956
زمان انتشار : ۵ آبان ۱۳۹۲

بررسي علل طلاق در شهر گناباد

هر چند مسئولین و متولیان فرهنگی گناباد خبر از افزایش آمارهای برگزاری جلسات و مناسبت های مختلف می دهند درآن سو آمار طلاق این پدیده شوم اجتماعی نیز در حال افزایش است

به گزارش گنابادتایمز، طلاق آفتي اجتماعي و از مهمترين پديده هاي حيات انسان تلقي شده و هيچ جامعه اي نميتواند نسبت به آن بي توجه بماند. هيچ جامعه اي نمي تواند ادعاي سلامت كند اگر از خانواده هاي استوار برخوردار نباشد. اگر جامعه اي به سوي افزايش طلاق پيش رود بدون هيچ شكي در آستانه بحران قرار دارد. تحقيق در جدايي همسران در جهان و مقايسه آن با افزايش طلاق با تعمق و تفحص عميق مورد ارزيابي قرار گرفته و جهت پيشگيري و مداخله به موقع بايد گامهاي اساسي برداشته شود. (1)

براساس آمارهای رسمی اداره ثبت احوال گناباد طي سالهاي 91-85 طلاق در شهرستان گناباد رو به افزایش می باشد، به گونه ای که از 95 مورد طلاق در سال 1385 به 153 مورد در سال 1391 افزایش پیدا کرده است و این در حالیست که آمار ازدواج در طی این مدت دارای نوسان است به گونه ای که هر چند سال افزایش و به ناگاه دچار کاهش می گردد. به نمودار ذیل توجه نمایید.

آمار مقايسه اي وقايع حياتي اداره ثبت احوال گناباد طي سالهاي 91-85

آمار مقايسه اي وقايع حياتي اداره ثبت احوال گناباد طي سالهاي 91-85

چرا نتایج تحقیقات مورد توجه قرار نمی گیرد؟

همانگونه که براساس آمارها مسلم است طلاق در شهرستان گناباد رو به افزایش است . اما سوال اساسی اینست که چرا قبل از وقوع ، پیشگیری انجام نشده است؟ برخی معتقدند حادثه خبر نمی کند و در این حوزه پژوهشی نیز انجام نشده است . اما متاسفانه و یا خوشبختانه پاسخ منفی است. زیرا تحقیقات پژوهشگران گنابادی  در سال 81 روند افزایش طلاق را در سالهای بعدی پیش بینی کرده بود.آنان براساس دستاوردهای تحقیقاتی خود این هشدار را داده بودند اما مسئولین مربوطه این نتایج را آنچنان که باید و شاید جدی نمی گیرند و نتیجه همانی می شود که می بینید.

پژوهش مذکور  يك مطالعه توصيفي، تحليلي گذشته نگر بود كه به منظور بررسي علل طلاق در شهر گناباد انجام شده است. نمونه پژوهش كليه طلاقهاي سالهاي 1380-1377 به تعداد 444 مورد بودند كه با استفاده از چك ليست، اطلاعات حاصله از پرونده ها مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها و استنتاج آماري در مورد اهداف نشان داد كه اكثريت واحدهاي مورد پژوهش يعني 45.7 درصد زنان خواهان طلاق و كمترين آنها يعني 15.3 درصد زوجين هردو خواهان طلاق بوده اند. همچنين اكثريت واحدهاي مورد پژوهش (63.1) درصد ساكن شهر بوده اند. بيشترين واحدهاي مورد پژوهش يعني 31 درصد طلاق آنها در سال 1380 و كمترين آنها در سال 1377 بوده است. اين تحقيق نشان داد كه بيشترين علت طلاق يعني 73 درصد مربوط به علل مذهبي، اخلاقي و كمترين آنها يعني 2.5 درصد علل اقتصادي بوده است.

نتیجه تحقیقات سال 1381 چه بود ؟

پژوهشگران به این نتیجه رسیده بودند که  با توجه به اطلا عات بدست آمده از پژوهش طلاق سالانه رو به افزايش است و علل مذهبي و اخلاقي مهمترين علت طلاق از سوي واحدهاي مورد پژوهش مطرح شده است.

پژوهشگران معتقد بودند يافته هاي اين پژوهش مي تواند مقدمه اي جهت برنامه ريزي و مهار اين پديده شوم در جامعه بوده تا مسوولين و دست اندركاران با حساسيت بيشتري طلاق را در زمره غم انگيزترين پديده اجتماعي در نظر گرفته و جهت سلامت جامعه و مهار اين پديده شوم گامهاي موثري را بردارند.

و باز هم تحقیقی دیگر!

اين پژوهش هم با هدف شناخت وضعيت و عوامل مؤثر بر طلاق  بین سال های 87 تا 88 در شهر گناباد توسط دکتر مهدی مشکی و همکاران و جهت مشخص كردن راهكارهاي عملي در كاهش آن انجام شده است. بر اساس این پژوهش عوامل مختلف در بروز طلاق در سه حوزه فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی بررسی گردید که به نتایج ذیل منجر گردیده است.

توزیع فراوانی عوامل فرهنگی موثر بر طلاق در زوجین منطقه

توزیع فراوانی عوامل فرهنگی موثر بر طلاق در زوجین منطقه

توزیع فراوانی عوامل اجتماعی موثر بر طلاق در زوجین منطقه

توزیع فراوانی عوامل اجتماعی موثر بر طلاق در زوجین منطقه

توزیع فراوانی عوامل اقتصادی موثر بر طلاق در زوجین منطقه

توزیع فراوانی عوامل اقتصادی موثر بر طلاق در زوجین منطقه

مسئولین فرهنگی مقصرند یا مسئولین اقتصادی ؟

آمارها نشان می دهد نه تنها این پدیده شوم مهار نشده است بلکه اکنون رو به افزایش است! آیا مسئولین مربوطه برای مهار این پدیده برنامه ریزی صحیحی انجام داده بودند ؟ متولیان سلامت جامعه چه کسانی هستند ؟

توزیع فراوانی مطلق و نسبی واحدهای مورد پژوهش برحسب علت طلاق سال 1381

توزیع فراوانی مطلق و نسبی واحدهای مورد پژوهش برحسب علت طلاق سال 1381

شاید بیشتر ذهن ها به سوی مسئولین اقتصادی برود  اما نتایج می گوید 73 درصد طلاق ها مربوط به مسایل مذهبی و اخلاقی است و تنها 2.5 درصد به عوامل اقتصادی بر می گردد! به گونه ای که از 444 مورد طلاق در طول مدت مورد بررسی فقط 11 مورد ناشی از عوامل اقتصادی بوده است پس متولیان فرهنگی نقش عمده ای در این حوزه بازی می کنند. شورای فرهنگ عمومی گناباد شاید بتواند برای حل این معضل مهمترین نهاد باشد. شاید …

———————————————————————————————-

 پیوست :

دانلود مقاله : بررسي علل طلاق در شهر گناباد سال 1381

دانلود مقاله : بررسي وضعيت و عوامل مرتبط با طلاق از ديدگاه زوجين مطلقه ي شهرستان گناباد در سال هاي 88-87 

دیدگاه ها

اضافه کردن دیدگاه جدید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

جدیدترین ها