شماره مطلب : 9277
زمان انتشار : ۱۳ شهریور ۱۳۹۳
افتتاحیه اولین بوستان مددکاری اجتماعی ایران

اولین بوستان مددکاری اجتماعی ایران افتتاح شد + گزارش تصویری

به همت شهرداری کاخک اولین بوستان مددکاری اجتماعی ایران با حضور فرماندار گناباد و مسئولین و شرکت کنندگان سومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران افتتاح گردید.

افتتاحیه اولین بوستان مددکاری اجتماعی ایران

افتتاحیه اولین بوستان مددکاری اجتماعی ایران

افتتاحیه اولین بوستان مددکاری اجتماعی ایران

افتتاحیه اولین بوستان مددکاری اجتماعی ایران

افتتاحیه اولین بوستان مددکاری اجتماعی ایران

افتتاحیه اولین بوستان مددکاری اجتماعی ایران

افتتاحیه اولین بوستان مددکاری اجتماعی ایران

افتتاحیه اولین بوستان مددکاری اجتماعی ایران

افتتاحیه اولین بوستان مددکاری اجتماعی ایران

افتتاحیه اولین بوستان مددکاری اجتماعی ایران

افتتاحیه اولین بوستان مددکاری اجتماعی ایران

افتتاحیه اولین بوستان مددکاری اجتماعی ایران

افتتاحیه اولین بوستان مددکاری اجتماعی ایران

افتتاحیه اولین بوستان مددکاری اجتماعی ایران

افتتاحیه اولین بوستان مددکاری اجتماعی ایران

افتتاحیه اولین بوستان مددکاری اجتماعی ایران

افتتاحیه اولین بوستان مددکاری اجتماعی ایران

افتتاحیه اولین بوستان مددکاری اجتماعی ایران

افتتاحیه اولین بوستان مددکاری اجتماعی ایران

افتتاحیه اولین بوستان مددکاری اجتماعی ایران

دیدگاه ها

اضافه کردن دیدگاه جدید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

جدیدترین ها